top of page
Payment Methods

Användarvillkor för Fincustomjigs.com onlinebutik

1 Tillämpning av användarvillkor


1.1 Omfattning
Fincustomjigs ​​(företagsnummer 2224822-6, nedan kallad "Tjänsteleverantör") tillhandahåller huvudsakligen en online shoppingtjänst på fincustomjigs.com (nedan kallad "Online Shopping Service"). I tjänsten kan användare (hädanefter "Kund") köpa produkter eller tjänster som erbjuds av butiker (hädanefter "Säljare"). Användningen av onlineshoppingtjänsten kräver att Kunden förbinder sig att följa dessa användarvillkor. Användningen av vissa avsnitt kräver också registrering i tjänsten Online Shop. Vi förbehåller oss rätten att ändra leveransvillkor och priser. Produktpriser inkluderar moms.

Kontaktinformation för onlineshoppingtjänsten och tjänsteleverantören
E-post: info@fincustomjigs.com
Telefon: +35844 977 4864, personnummer 2224822-6

1.2 Andra tillämpliga villkor
Kunden förbinder sig att följa Tjänsteleverantörens eller dess avtalspartners instruktioner, vilka kan ges separat av Tjänsteleverantören eller visas i samband med Tjänsten Online Shopping, relaterade till användningen eller leveranserna av Tjänsten Online Shopping. De vid var tid gällande användarvillkoren finns att läsa på Tjänsteleverantörens webbplats.

Vid köp av en produkt eller tjänst som erbjuds av Tjänsteleverantören eller Säljföretaget i Online Shopping-tjänsten förbinder sig Kunden att följa Tjänsteleverantörens eller Säljföretagets gällande beställnings- och leveransvillkor vid varje given tidpunkt.

Färgerna på produkterna kan variera beroende på skärminställningarna och de faktiska färgerna kan skilja sig från färgerna som visas på bilderna.

2. Användning av online shoppingtjänst
Onlineshoppingtjänsten är i princip tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. Tjänsteleverantören har dock rätt att tillfälligt inaktivera Online Shopping-tjänsten eller delar av den på grund av underhåll, installation, ändringsarbeten, allmän ordning och säkerhet, överbelastning av systemet eller andra liknande skäl.

Tjänsteleverantören har rätt att lägga till, ändra och ta bort delar av Webbutikstjänsten och att sluta upprätthålla Webbutikstjänsten helt eller delvis.

Alla rättigheter till onlineshoppingtjänsten, inklusive upphovsrätt, tillhör Tjänsteleverantören eller dess avtalspartner.

Kunden har inte rätt att spela in, presentera offentligt, överföra, återsända eller använda onlineshoppingtjänsten eller innehållet som tas emot genom den eller delar av dem annat än inom de gränser som tillåts enligt dessa användarvillkor och upphovsrättslagen. Kunden får inte använda Tjänsten Online Shopping i strid med upphovsrätten eller andra rättigheter som tillhör Tjänsteleverantören eller en tredje part. Kunden kan dela erbjudanden relaterade till enskilda produkter eller tjänster som ingår i Online Shopping Service på sociala medier eller via e-post som privatperson, men i övrigt göra innehållet eller en del av innehållet i Online Shopping Service tillgängligt för allmänheten genom att distribuera , att presentera eller visa det offentligt eller att lagra eller göra kopior av innehållet eller delar av det utan föregående skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören är förbjudet . Kunden har inte rätt att bilda

Om näthandelstjänsten eller en del av den, ett annat verk eller annan tjänst.

3. Köpa från tjänsten Online Store


I onlineshoppingtjänsten kan Kunden bläddra, söka med en sökterm och köpa produkter eller tjänster från olika handlare. En del av produkterna är erbjudande-/beställningsprodukter och en del är omedelbart betalbara produkter köpta via Verkkokauppa-tjänsten. Att köpa en produkt eller tjänst från tjänsten onlinebutik kräver registrering för tjänsten onlinebutik.

Produkterna som ska beställas väljs i Verkkokauppalvelu genom att lägga dem i varukorgen. Beställningen skickas genom betalning för innehållet i varukorgen i webbutikens kassafunktion. Vid beställning accepterar Kunden dessa leveransvillkor, produktpriser och leveranskostnader.

Om kunden har angett sin mailadress vid beställning får kunden en orderbekräftelse i sin mejl när beställningen är genomförd. Orderbekräftelsen visar de beställda produkterna och det totala beloppet för beställningen.

Om orderbekräftelsen inte dyker upp i kundens e-post kort efter beställningen är det värt att kolla i skräppostmappen i din egen e-post.

3.1 Skapande och uppsägning av avtalet


Inköpsordern gjord av kunden via tjänsten Online Shop är bindande. Avtalet för produkten eller tjänsten skapas mellan Tjänsteleverantören och kunden. Tjänsteleverantören skickar en bekräftelse till Kunden på att köpet har skett.

De distansförsäljningsbestämmelser som avses i 6 kap. konsumentskyddslagen om försäljning till en kund i ställning som konsument finns på: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038. Konsument-Kundens rätt att avbryta transaktionen ska omfattas av bestämmelserna i den lagen, såvida inte Online Shop-tjänstens eller Säljföretagets egna villkor ger Kunden denna bredare ångerrätt.

Närmare leverans-, garanti- etc. villkor samt installations- och idrifttagningsanvisningar finns i den information som tillhandahålls av Tjänsteleverantören eller Säljföretaget, som Kunden är skyldig att ta del av innan Produkten beställs. Installation och driftsättning av vissa produkter kräver professionell expertis inom sitt eget område.

3.2 Inlösen av rabattkod

Lösa in en rabattkod genom att handla på en dator: Gå till varukorgen. På höger sida av skärmen ser du sammanfattningen av beställningen. Under det totala beloppet finns en punkt där rabattkoden anges. Ange rabattkoden i rabattkodfältet och klicka på Lös in rabattkod. Efter detta beaktas rabatten i mina köp och kan ses i beställningens sammanfattande information.

Lösa in en rabattkod genom att handla på en mobil enhet: Gå till varukorgen. Fortsätt sedan till kassan. I det övre hörnet av skärmen kommer objektet "Visa orderöversikt" att visas. Klick. En sammanfattning av din beställning öppnas, liksom avsnittet "lös in rabattkod". Ange rabattkoden i rabattkodfältet och klicka på Lös in rabattkod. Efter detta beaktas rabatten i mina köp och kan ses i beställningens sammanfattande information.

4 Kundinformation

4.1 Registrera dig för onlineshoppingtjänsten

Kunden får rätt att använda Tjänsten Onlineshopping i enlighet med dessa användarvillkor och övriga regler och instruktioner gällande Tjänsten Onlineshopping. Vid registrering för onlineshoppingtjänsten och/eller vid beställning måste kunden tillhandahålla den nödvändiga registreringsinformationen (hädanefter "Kundinformation"), som kan användas för att identifiera och identifiera kunden och välja ett lösenordsskyddat användar-ID ( "Användar-ID") för att använda onlineshoppingtjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att inte bevilja nyttjanderätt, om alla Kunduppgifter inte har lämnats eller informationen har lämnats ofullständigt eller olämpligt, eller Kunden i övrigt inte uppfyller villkoren för beviljande av nyttjanderätt.

Kunden som registrerar sig för onlineshoppingtjänsten måste vara fullständigt auktoriserad. En juridisk person kan också registrera sig som Kund i onlineshoppingtjänsten. Den person som agerar för den juridiska personens räkning måste ha kompetens att besluta och förbinda sig till de åtgärder som utförs i tjänsten Online Shopping. En person kan bara ha ett ID.

4.2 Information tillhandahållen av kunden

Kunden måste förse Tjänsteleverantören med den nödvändiga information som begärs av Tjänsteleverantören för leverans av Online Shopping-tjänsten. Kunden försäkrar att han har lämnat informationen korrekt och aktuell. Kunden ansvarar för fel eller förseningar som beror på att den information som kunden lämnat är ofullständig eller inaktuell.

4.3 Registrering och användning av kunddata

Vid beställning via Onlineshoppingtjänsten och/eller registrering för Onlineshoppingtjänsten blir Kunden kund hos Tjänsteleverantören och dennes uppgifter registreras i Tjänsteleverantörens kundregister. Tjänsteleverantören behandlar Kundernas personuppgifter i enlighet med registerutdraget och dataskyddsklausulen för Onlinehandelstjänsten samt lagstiftningen om integritetsskydd.

Tjänsteleverantörens registerutlåtande kan ses på webbplatsen Fincustomjigs.com.

Kundinformation är konfidentiell. Därutöver kan Tjänsteleverantören lämna ut Kund- eller identifieringsuppgifter till polis eller andra myndigheter om det finns anledning att misstänka att ett brott har inträffat, vars utredning kan underlättas genom att Kund- eller identifieringsuppgifter lämnas ut och myndigheten lämnar en motiverad begäran härom.

5. Ansvarsbegränsningar

Tjänsteleverantören garanterar inte att Online Shopping-tjänsten kommer att fungera utan avbrott och/eller utan fel.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå för Kunden på grund av användning av felaktig, ofullständig eller öppen information i Online Shopping-tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för skador som orsakas Kunden eller tredje part genom användning av Online Shopping-tjänsten eller funktionsfel, tekniska fel, skadlig programvara, länkar eller avbrott som uppstår i den.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för förseningar och skador till följd av ett hinder utanför hans kontroll, som han inte rimligen kan förväntas ha tagit hänsyn till vid avtalets ingående, och vars konsekvenser han inte rimligen skulle ha kunnat undvika eller övervinna. En strejk, lockout, bojkott och andra stridsåtgärder anses vara force majeure även när avtalsparten själv är måltavla för den eller är inblandad i den.

6. Villkorens giltighet

Dessa villkor träder i kraft den 1 augusti 2020 och gäller tills vidare. Villkor uppdaterade 11.12.2020

7. Ändringar

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra innehållet, driften av Online Shopping-tjänsten och dessa användarvillkor för utvecklingen av Online Shopping-tjänsten och av andra nödvändiga skäl. Ändringarna kommer att träda i kraft när Tjänsteleverantören meddelar om det relaterat till Online Shopping-tjänsten 

på den relaterade www-sidan och villkoren har varit tillgängliga i sju (7) dagar i Verkkokauppapalvelu. Om en ändring av Online Shopping-tjänsten eller användarvillkoren beror på ändringar i lagstiftning, växelkurser, skatter och andra officiella bestämmelser, samt oförutsedda omständigheter utanför Tjänsteleverantörens inflytandesfär, träder ändringarna i kraft omedelbart.

8. Användning av cookies

Webbplatsen fincustomjigs.com använder cookies, som kan användas för att vidareutveckla webbplatsen till att bli mer användarvänlig än tidigare. Syftet med cookies är att underlätta, förbättra och påskynda köpupplevelsen. Cookies kan också användas för att erbjuda bättre erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer till kunden. En cookie är en liten textfil som webbservern lagrar på användarens hårddisk. En del av webbplatsens innehåll kan kräva att cookies accepteras för att fungera. Användarens webbläsare kommer sannolikt att acceptera cookies med färdiga standardinställningar, men användaren kan även förhindra användningen av cookies från webbläsarinställningarna, eller genom att radera cookies från webbläsaren efter att ha använt Online Shopping Service. Mer information om webbläsarspecifik användning finns i webbläsartillverkarens instruktioner.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

Finsk lag gäller för onlineshoppingtjänsten och dessa användarvillkor. Eventuella meningsskiljaktigheter angående användningen av onlineshoppingtjänsten löses i godo genom förhandlingar. Om ingen förlikning uppnås kommer tvisterna att avgöras i tingsrätten.

bottom of page