top of page

Integritetspolicy
Webbutiken fincustomlures.com finns på hemsidan https://www.fincustomlures.com; Organisationsnummer 3243821-8 hos Mäntsälä behandlar de personuppgifter som kunden lämnat, vilket uppfyller och bekräftar användarvillkoren, behandlingen av elektroniska beställningar och leveranser samt nödvändig kommunikation inom den tid som krävs enligt lag.

Allmänna bestämmelser
1. Den personuppgiftsansvarige som följer GDPR-förordningen (hädanefter kallad "förordningen") är Fin Custom Lures, FO-nummer 3243821-8, belägen i Mäntsälä (nedan kallad "Kontrollmannen");

2. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter är: e-post: info@fincustomjigs.com, telefon: +35844 977 4864;

3. Personuppgifter är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källa för personuppgifter
1. Den personuppgiftsansvarige behandlar de personuppgifter som erhållits med kundens samtycke, vilka har samlats in genom avtal för att erhålla och fullfölja den elektroniska beställningen av nätbutiken

2. Registraren behandlar endast kundens identifierings- och kontaktinformation, som är nödvändig för att fullgöra köpekontraktet;

3. Registratorn behandlar personuppgifter för sändnings- och redovisningsändamål samt för den tid som krävs enligt lag för att överföra nödvändig information till avtalsparterna. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras eller överföras till andra länder.

Syfte med databehandling
Den personuppgiftsansvarige behandlar Kundens personuppgifter för följande ändamål:

1. Registrering av hemsidan [….] i enlighet med kapitel 4 § 2 i GDPR;

2. Elektronisk beställning skapad av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Följa lagar och förordningar som följer av avtalsförhållandet mellan kunden och den personuppgiftsansvarige;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra köpekontraktet. Ett avtal kan inte ingås utan personlig information.

5. Att producera, erbjuda, utveckla och kvalitetssäkra tjänsten;

6. Affärsutveckling;

7. Försäljning och marknadsföring, direktmarknadsföring och marknadsföringsinriktning;

8. Ta hand om Tjänstens informationssäkerhet;

Varaktighet för lagring av personuppgifter
1. Den personuppgiftsansvarige lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och kunden och i tre år efter det att avtalsförhållandet upphört;

2. Den personuppgiftsansvarige måste radera alla personuppgifter efter den tid som krävs för att lagra personuppgifter.

Mottagare och behandlare av personuppgifter
De tredje parter som behandlar kundens personuppgifter är underleverantörer till den personuppgiftsansvarige. Dessa underleverantörers tjänster är nödvändiga för att avtalet om anskaffning och behandling av den elektroniska beställningen i avtalet mellan den registeransvarige och kunden ska kunna genomföras.

Kontrollantens underleverantörer är:

Wix (online shopping system och applikation);

Fraktföretag, Post, UPS;

Stora Arkimedes; Faktureringsprogram (företag)

Google Analytics och andra Google-tjänster, såsom Google Ads och Search Console (startsidaanalys);

Mailchimp och WIx (nyhetsbrev, kunden registrerar sig som prenumerant på nyhetsbrevet)

Kundrättigheter
I enlighet med förordningen har Kunden rätt att:

1. rätten att få tillgång till personuppgifter;

2. rätt till rättelse av personuppgifter

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända mot behandling av personuppgifter;

5. Rätten till dataportabilitet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post till adressen: info@fincustomjigs.com;

7. rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstanke om överträdelse av förordningen.

Säkerhet för personuppgifter
1. Den personuppgiftsansvarige åtar sig att genomföra alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifter.

2. Registratorn har vidtagit tekniska försiktighetsåtgärder för att säkra datalagringsanläggningar, särskilt säkerställt åtkomst till datorn med ett lösenord, använt antivirusprogram och underhållit datorerna regelbundet.

Slutbestämmelser
1. Genom att göra en elektronisk beställning på webbplatsen fincustomjigs.com bekräftar Kunden att han är medveten om alla villkor för skydd av personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Kunden accepterar dessa regler genom att markera kryssrutan i beställningsformuläret;

3. Registratorn kan uppdatera dessa regler när som helst. En ny, uppdaterad version måste publiceras på denna webbplats.

Dessa regler träder i kraft den 1 augusti 2020. Regler uppdaterade den 7 mars 2023

bottom of page