top of page

Payment methods and terms

Paying for products and services

Paypal

Paypal is a large international payment service where money transfer is possible with just an email address. To transfer money via Paypal - you must register a Paypal account and connect the credit card from which the money is transferred to the account.

Paypal Payment and Service Information

 

Klarna, Payment terms

In the Klarna Checkout service, purchases can also be paid securely with different payment cards, of which we accept Visa and Mastercard cards, VisaElectron. VisaElectron payments can only be made with cards from banks that support the service. If necessary, contact your bank to confirm the payment option of your VisaElectron card.

 

Online banks

When you choose an online bank as a payment method, you will be directed to your own online bank. You can pay through Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Aktia, Säästöpankki and S-bank. In an online bank payment, the total amount of your order is debited from your account immediately. Paying via the online bank is safe, your information is not transferred to outside parties.

Klarna bill

Klarna will send an invoice to the address you provided by e-mail at the point when your order has been sent from us. The invoice has 14 days for payment. A payment note will be sent for late payment and it must be paid to the account indicated in the new invoice. An unpaid invoice will be charged a reminder fee of five euros and interest on late payment according to the valid reference interest rate.

To pay with an invoice, you must have a valid social security number and permanent residence in Finland. If you choose an invoice as the payment method for your order, Klarna will perform a credit information inquiry, and if the information is correct, your order will be processed directly. If you are not granted the option to pay by invoice, you will receive an error message at the same time and you can choose an alternative payment method.

More information about Klarna Invoice

Klarna Installment payment

Through Klarna, you can also pay for your order in installments. You can choose between a fixed installment payment of 3 – 36 months and a flexible installment payment. With flexible installment payments, you can pay at your own pace and choose the amount you want to pay off your debt each month. Please note that when you choose the installment payment option, Klarna will charge you an additional fee according to the price list. You can pay the remaining amount on the invoice in full at any time.

More information about Klarna installment payments

You can find more information about Klarna at https://www.klarna.com/fi and you can also contact Klarna's customer service (https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu)

Apple Pay

Card payments

You can pay with the most common payment cards: Visa, Mastercard, Amex, ChinaUnionPay, JCB, Diners, Castesbancaires, Discover, Visa Electron and Maestro.

Maksutavat -ja ehdot

 

Tuotteiden ja palveluiden maksaminen

Paypal

Paypal on suuri kansainvälinen maksupalvelu, jossa rahansiirto onnistuu pelkällä sähköpostiosoitteella. Siirtääksesi rahaa Paypalin välityksellä - tulee sinun rekisteröidä Paypal-tili ja yhdistää tiliin luottokortti, josta rahaa siirretään.

 

Klarna, Maksuehdot

Klarna Checkout-palvelussa ostokset voidaan maksaa turvallisesti myös eri maksukorteilla, joista meille käyvät Visa- ja Mastercard -kortit, VisaElectron. VisaElectron-maksut onnistuvat vain niiden pankkien korteilla, jotka tukevat palvelua. Ole tarvittaessa yhteydessä pankkiisi varmistaaksesi VisaElectron-korttisi maksumahdollisuuden.

 

Verkkopankit

Valitessasi maksutavaksi verkkopankin sinut ohjataan asioimaan omaan verkkopankkiisi. Voit maksaa Nordean, Osuuspankin, Danske Bankin, Aktian, Säästöpankin ja S-pankin kautta. Verkkopankkimaksussa tilauksesi loppusumma veloitetaan tililtäsi välittömästi. Maksaminen verkkopankin kautta on turvallista, tietosi eivät ohjaudu ulkopuolisille.

Klarna Lasku

Klarna lähettää laskun sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen siinä vaiheessa, kun tilauksesi on lähetetty meiltä. Laskulla on 14 päivää maksuaikaa. Myöhästyneestä maksusuorituksesta lähetetään maksuhuomautus ja se tulee maksaa uudessa laskussa ilmoitetulle tilille. Maksamattomasta laskusta veloitetaan viiden euron suuruinen muistutusmaksu sekä voimassa olevan viitekoron mukainen viivästyskorko.

Maksaaksesi laskulla sinulla tulee olla voimassaoleva henkilötunnus ja vakituinen asuinpaikka Suomessa. Jos valitset tilauksesi maksutavaksi laskun, Klarna tekee luottotietokyselyn, ja tietojen ollessa kunnossa siirtyy tilauksesi suoraan käsittelyyn. Mikäli sinulle ei myönnetä mahdollisuutta maksaa laskulla, saat samantien virheilmoituksen ja voit valita vaihtoehtoisen maksutavan.

Lisätietoa Klarna Laskusta

Klarna Erämaksu

Klarnan kautta voit myös maksaa tilauksesi erissä. Sinulla on valittavana kiinteä erämaksu 3 – 36 kk sekä joustava erämaksu. Joustavalla erämaksulla voit maksaa omassa tahdissa ja valita itse, millä summalla lyhennät velkaasi kuukausittain. Huomaathan, että valitessasi erämaksuvaihtoehdon Klarna perii sinulta hinnaston mukaisen lisämaksun. Voit maksaa laskulla jäljellä olevan summan kokonaisuudessaan pois milloin tahansa.

Lisätietoa Klarna Erämaksusta

Lisää tietoa Klarnasta löydät sivulta https://www.klarna.com/fi ja voit olla myös yhteydessä Klarnan asiakaspalveluun (https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu)

Apple Pay

Korttimaksut

Voit maksaa yleisimmillä maksukorteilla: Visa, Mastercard, Amex, ChinaUnionPay, JCB, Diners, Castesbancaires, Discover, Visa Electron sekä Maestro.

bottom of page